TM-30-15 là gì?

  TM-30-15 là một phương pháp mới để đánh giá độ hiển thị màu sắc; nó bao gồm một số thước đo và đồ họa để đánh giá Độ trung thực (Rf) và Độ bão hòa (Rg) của nguồn khi so sánh với đèn chiếu sáng tham chiếu. Không giống như Chỉ số độ hoàn […]